Quantisal™ Oral Fluid Collection Device

Praktisk provtagning kombinerad med tillförlitlig laboratorieanalys

Salivdrogtestning ökar i intresse hos många organisationer som behöver praktisk, könsneutral provtagning.

Salivtest är en bättre indikator på mer nyligt intag än urintestning samt försvårar förfalskning och manipulation av prover och ger mer välgrundade beslut om en persons drogbruk. Underlättar övervakad könsneutral provtagning, idealisk för drogtestprogram. 

SureStep™ Urine Drug Test EZ-Split Key Cup
FÖRDELAR
  • Indikatorn för tillräcklig provvolym säkerställer att tillräckligt med prov tas
  • 1 ml +/-10 % saliv behövs
  • Icke-invasiv, könsneutral provtagning
  • Samla in prov var som helst
  • Övervakad provtagning förhindrar provmanipulation och förfalskning
  • Träffsäker indikation på om droganvändning skett nyligen
  • Inga konstgjorda ämnen 

REFERENSER

  1. White, R, Moore, C. Detection of Drugs and Their Metabolites in Oral Fluid. Elsevier and RTI International, 2018.

AVSEDD ANVÄNDNING: Quantisal™ Oral Fluid Collection Device är avsedd för insamling, förvaring och transport av salivprover för analytisk testning av substanser eller metaboliter. Denna enhet är endast avsedd att användas under övervakad provtagning.

Kontakta din lokala representant om du vill ha mer information om tester.

Endast för användning utanför USA.

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy and Cookie Policy. Notice of Privacy Practices: Santa Rosa, CA [pdf 681KB] | Gretna, LA [pdf 135KB] | Richmond, VA [pdf 135KB], HIPAA & Patient Info  | Miljöpolicy | Cookiepolicy | GDPR-Information | Sekretesspolicy

Abbott - A Global Leader in Toxicology.

Alere Toxicology is now Abbott Toxicology