ALKOHOL- OCH DROGTESTER PÅ ARBETSPLATSEN

Våra drogtestprogram för arbetsplatser i Sverige och i hela Norden tillhandahålls genom EDTS. Vi har över 25 års erfarenhet administrerar över 100 000 drogtester varje år och arbetar med både lokala och multinationella organisationer inom att antal olika branscher från transport och konstruktion till säkerhet och handel. Vår ambition är att erbjuda en drogtestlösning på arbetsplatsen för att hjälpa er att skapa en säker, sund, produktiv och attraktiv arbetsplats.

edts logo
workplace drug testing workplace drug testing workplace drug testing

ALKOHOL- OCH DROGTESTER PÅ ARBETSPLATSEN

Våra drogtestprogram för arbetsplatser i Sverige och i hela Norden tillhandahålls genom EDTS. Vi har över 25 års erfarenhet administrerar över 100 000 drogtester varje år och arbetar med både lokala och multinationella organisationer inom att antal olika branscher från transport och konstruktion till säkerhet och handel. Vår ambition är att erbjuda en drogtestlösning på arbetsplatsen för att hjälpa er att skapa en säker, sund, produktiv och attraktiv arbetsplats.

edts logo

Alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen behöver inte vara komplicerat

Vår mångåriga erfarenhet ger oss en bra inblick i utmaningarna och frågorna som kan uppstå längs vägen och de bästa förutsättningarna för att lösa dem på ett snabbt och professionellt sätt.

DROGTESTPROGRAM I 4 STEG

Att förebygga risker i samband med alkohol- och droganvändning på arbetsplatsen skyddar enskilda medarbetare, deras kollegor och allmänheten och kan i slutändan hjälpa medarbetaren att uppnå bättre hälsa. Ledande organisationer vidtar proaktiva åtgärder för att uppnå detta genom att systematiskt integrera förebyggande alkohol- och drogtester i sin arbetsmiljö.

Enligt ett drogtestprogram i fyra steg erbjuder EDTS heltäckande drogtestlösningar på arbetsplatsen som hjälper er att implementera ert alkohol- och drogtestprogram: 

STEG 1: Utforma en policy som passar er organisation

Våra konsulter med omfattande kunskap inom alkohol- och drogpolicyarbete hjälper er att utveckla en alkohol- och drogpolicy som uppfyller era krav. Vi hjälper till att förklara de faktorer och konsekvenser som bör beaktas när man utvecklar en policy som är rättvis, lätt att förstå för alla medarbetare och anpassad till arbetsplatsen kultur, vision och arbetssätt.

STEG 2: Implementera er policy

Att effektivt kommunicera er policy till medarbetarna ger alla en förståelse för de regler som gäller för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Vi har utbildningar för chefer och arbetsledare för att klargöra deras ansvar. Detta säkerställer att de vet hur man känner igen och hanterar tecken och symptom på droger och/eller alkohol. Vi kan medverka vid fackliga workshops för att tydliggöra processen och svara på frågor för god samverkan vid implementeringen.

STEG 3: Testa er personal

Att aktivt efterleva er policy är avgörande för att hantera skadligt bruk av alkohol och droger på arbetsplatsen. Företag och organisationer beslutar om en policy att drogtesta sina medarbetare av ett antal olika skäl.

STEG 4: Rapportering av testresultat

Den medicinska granskningsprocessen skyddar individer från felaktiga anklagelser i de fall legitima mediciner ger ett positivt resultat. Inte bara är felaktiga utfall besvärande för individen, de kan också leda till rättsliga åtgärder mot arbetsgivaren och negativ publicitet. 

VÅRA DROGTESTPROGRAM

EDTS tillhandahåller drogtester via saliv- eller urintestning och alkoholutandningsprov. De saliv- och urintester EDTS tillhandahåller är anpassade för arbetslivet och substanserna som testas för täcker i stor utsträckning de droger som används mest i Sverige idag.

Beroende på ditt företags program är följande testsituationer vanliga:

Slumpvisa alkohol- och drogtester

Alkoholutandningsprov och drogtest sker oannonserat under året och speglar arbetsplatsens verksamhet gällande geografisk spridning och arbetstider. Testtillfällen genomförs löpande under året. EDTS slumpar ut vilka i personalen som ska testas vilket gör testprocessen opartisk och rättvis för alla medarbetare. Den vanligaste testfrekvensen på arbetsplatser i Sverige idag är 25 %. Det betyder att årligen kommer 25 % av personalen testas. En del kan testas flera gånger eftersom samtliga återgår till urvalet före varje nytt testtillfälle och kan därför slumpvis väljas ut på nytt. 

Incidentberedskap

I händelse av en olycka/incident eller misstanke erbjuder vi att genomföra alkohol- och/eller drogtester på personal dygnet runt, alla dagar på året med inställelsetid inom 2 - 4 timmar. Incidentberedskap är ett effektivt verktyg vid olyckor eller incidenter för att utesluta eller påvisa om en medarbetare är påverkad av alkohol eller narkotika. Testet kan därför antingen utesluta eller påvisa om alkohol eller droger varit en faktor. Det ger trygghet för både den medarbetaren och arbetsgivaren.

Inpasseringstester

Vid inpasseringstester utförs alkoholutandningsprov och/eller drogtester på alla medarbetare i samband med starten av en arbetsdag eller ett skift. Samtliga som anländer till ett verksamhetsområde ska genomföra testet innan arbetspasset får börja.

Kvalitet och Chain of Custody, säkerhetskedjan för drogtester

All provtagning och analys sker på ett tillförlitligt sätt enligt en noggrant etablerad process som kallas Chain of Custody. Våra processer är anpassade till de europeiska riktlinjerna för drogtestning på arbetsplatsen från European Workplace Drug Testing Society (EWDTS). Dessutom är de laboratorier vi samarbetar med ackrediterade enligt ISO 15189:2012.

Läs mer om de laboratorier vi arbetar med och de riktlinjer som följs:

Kvalitet och Chain of Custody, säkerhetskedjan för drogtester

All provtagning och analys sker på ett tillförlitligt sätt enligt en noggrant etablerad process som kallas Chain of Custody. Våra processer är anpassade till de europeiska riktlinjerna för drogtestning på arbetsplatsen från European Workplace Drug Testing Society (EWDTS). Dessutom är de laboratorier vi samarbetar med ackrediterade enligt ISO 15189:2012.

Läs mer om de laboratorier vi arbetar med och de riktlinjer som följs:
Behöver du extra stöd? 

Att samarbeta med oss innebär att vi tillhandahåller en skräddarsydd lösning och leder ert projekt. Vi utser en dedikerad projektledare som guidar er genom processen att införa ett alkohol- och drogtestprogram - från kvalitetssäkring av er policy och utbildning av chefer och personal till praktiska frågor kring implementering och statistik. Projektledaren ser till att all personal omfattas av testerna, bestämmer vilka slumpmässiga metoder som ska användas, hur inkallning ska ske och var testerna ska utföras.

Training and education

Utbildning 

Utbildning av dina medarbetare och ledningsgrupp hjälper dig att effektivt kommunicera er alkohol- och drogpolicy och ger alla en förståelse för de regler som gäller för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy and Cookie Policy. Notice of Privacy Practices: Santa Rosa, CA [pdf 681KB] | Gretna, LA [pdf 135KB] | Richmond, VA [pdf 135KB], HIPAA & Patient Info  | Miljöpolicy | Cookiepolicy | GDPR-Information | Sekretesspolicy

Abbott - A Global Leader in Toxicology.

Alere Toxicology is now Abbott Toxicology