Vanliga frågor

Läs några av de vanligaste frågorna om våra patientnära urinprovstester. Om du inte hittar den information som du behöver kontaktar du oss.

Spelar det någon roll om testlinjerna på SureStep-enheterna ser olika ut?

Nej. En färgad linje i kontrollinjeområdet (C) och en färgad linje i testlinjeområdet (T) för en viss drog indikerar ett negativt resultat. Färgtonen i testområdet (T) kan variera, men den bör betraktas som negativ om så bara en svagt färgad linje visas.

Kan jag få olika svar med ett SureStep-test för flera droger och ett test för en enskild drog?

Ja, om urinen innehåller droger med en koncentration som ligger nära gränsvärdesnivån. Om du är osäker rekommenderar vi att provet skickas till laboratoriet för bekräftelsetestning.

Kan förtäring av vallmofrön ge ett positivt svar på SureStep-testenheten för morfin?

Ja, men bara på relativt låga nivåer. Vi rekommenderar att testprov som ger positivt resultat för opiater/morfin där resultatet möjligen kan hänföras till vallmofrön skickas till laboratoriet för bekräftelsetestning.

Kan resultat med SureStep-tester avvika från resultat med laboratorietester?

Ja. Analysresultat baseras alltid på metodens känslighet och gränsvärdesnivån för drogen. Vid ett positivt screeningresultat med ett snabbtest rekommenderar vi att ett laboratoriebekräftelsetest begärs så att ett bekräftat resultat erhålls.

Går det att påverka resultatet genom att dricka mycket innan ett prov tas?

Ja. Om större mängder vätska intas alldeles före drogtestet finns det risk att urinprovet blir utspätt och att eventuella förekommande droger får en koncentration som ligger under gränsvärdesnivån för testet. Detta kan leda till ett falskt negativt testresultat.

Kan provlämnaren manipulera provet genom att äta t ex citron?

Nej, det är osannolikt att förtäring av någon typ av livsmedel påverkar testresultat. Vi rekommenderar dock att ett laboratoriebekräftelsetest utförs för prover där det föreligger osäkerhet om screeningtestresultatet.

Varför kan ett första screeningtest med en SureStep-test vara positivt och sedan visa sig vara negativt efter ett laboratoriebekräftelsetest?

I alla screeningtester finns det risk för korsreaktion. Detta betyder att testet detekterar något annat i urinen (exempelvis ett receptfritt läkemedel som liknar den drog som testet görs för men som inte är olagligt i sig). Därutöver kan andra ämnen ge positiva testresultat om de imiterar den drog som testet görs för. Efter känsligare laboratoriebekräftelsetestning identifieras det alternativa ämnet och ett negativt resultat för screeningtestet bekräftas. Därför rekommenderar vi att ett positivt urinscreeningprov vidarebefordras till laboratoriet för bekräftelsetestning om provlämnaren nekar till att ha tagit drogen eller om resultatet innebär att rättsliga åtgärder ska vidtas för provlämnaren.

Om du har ytterligare frågor kan du ringa en produktspecialist eller vår
kundtjänst på +46 (0)8-120 993 20. 
Vi har öppet vardagar 08.30–16.30.

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy and Cookie Policy. Notice of Privacy Practices: Santa Rosa, CA [pdf 681KB] | Gretna, LA [pdf 135KB] | Richmond, VA [pdf 135KB], HIPAA & Patient Info  | Miljöpolicy | Cookiepolicy | GDPR-Information | Sekretesspolicy

Abbott - A Global Leader in Toxicology.

Alere Toxicology is now Abbott Toxicology