Toxicology

SoToxa™ ORAL FLUID MOBILE TEST SYSTEM

SoToxa™ Oral Fluid Mobile Test System är utformat för snabb drogtestning och detektion via saliv. Med det här kompakta, lätta och handhållna analysinstrumentet får du enkelt testresultaten på några minuter.  

SoToxa Mobile Test System