Toxicology

SureStep™ Oral Fluid Test Drug Screen Cube

SureStep™ Oral Fluid Test Drug Screen Cube screenar snabbt för droger. 

SureStep™ Urine Drug Test Dip Card
  1. Drogtester*: Alkohol (ALC > 0,02 % B.A.C), amfetaminer (AMP50), barbiturater (BAR60), benzodiazepiner (BZO30), buprenorfin (BUP5), kokain (COC20), EDDP20, fentanyl (FTY30), marijuana/cannabis (THC25), metadon (MTD30), metamfetamin (MET50), metylendioximetamfetamin (MDMA100), opiater (OPI40), oxikodon (OXY20), fencyklidin (PCP10)

*Vissa droganalyser kanske inte är tillgängliga på alla platser, kontakta din försäljningsrepresentant för att få mer information.