Toxicology

Vanliga frågor

Läs några av de vanligaste frågorna om våra patientnära urinprovstester. Om du inte hittar den information som du behöver kontaktar du oss.

Nej. En färgad linje i kontrollinjeområdet (C) och en färgad linje i testlinjeområdet (T) för en viss drog indikerar ett negativt resultat. Färgtonen i testområdet (T) kan variera, men den bör betraktas som negativ om så bara en svagt färgad linje visas.

Ja, om urinen innehåller droger med en koncentration som ligger nära gränsvärdesnivån. Om du är osäker rekommenderar vi att provet skickas till laboratoriet för bekräftelsetestning.

Ja, men bara på relativt låga nivåer. Vi rekommenderar att testprov som ger positivt resultat för opiater/morfin där resultatet möjligen kan hänföras till vallmofrön skickas till laboratoriet för bekräftelsetestning.

Ja. Analysresultat baseras alltid på metodens känslighet och gränsvärdesnivån för drogen. Vid ett positivt screeningresultat med ett snabbtest rekommenderar vi att ett laboratoriebekräftelsetest begärs så att ett bekräftat resultat erhålls.

Ja. Om större mängder vätska intas alldeles före drogtestet finns det risk att urinprovet blir utspätt och att eventuella förekommande droger får en koncentration som ligger under gränsvärdesnivån för testet. Detta kan leda till ett falskt negativt testresultat.

Nej, det är osannolikt att förtäring av någon typ av livsmedel påverkar testresultat. Vi rekommenderar dock att ett laboratoriebekräftelsetest utförs för prover där det föreligger osäkerhet om screeningtestresultatet.

I alla screeningtester finns det risk för korsreaktion. Detta betyder att testet detekterar något annat i urinen (exempelvis ett receptfritt läkemedel som liknar den drog som testet görs för men som inte är olagligt i sig). Därutöver kan andra ämnen ge positiva testresultat om de imiterar den drog som testet görs för. Efter känsligare laboratoriebekräftelsetestning identifieras det alternativa ämnet och ett negativt resultat för screeningtestet bekräftas. Därför rekommenderar vi att ett positivt urinscreeningprov vidarebefordras till laboratoriet för bekräftelsetestning om provlämnaren nekar till att ha tagit drogen eller om resultatet innebär att rättsliga åtgärder ska vidtas för provlämnaren.

 

Om du har ytterligare frågor kan du ringa en produktspecialist eller vår
kundtjänst på +46 (0)8-120 993 20. 
Vi har öppet vardagar 08.30–16.30.