Toxicology

Tester för screening av drogmissbruk

Snabba screeningresultat på provtagningsplatsen gör att du snabbt kan fatta välgrundade beslut om drogmissbruk. Våra populära Tester omfattar ett brett utbud av enheter för drogscreening och mätning av alkohol i utandningsluften.